Tanfolyamok, továbbképzések

Új képzésünk

Tisztelt Óvodapedagógus, Fejlesztőpedagógus, Logopédus,Tanító, Magyar Anyanyelvet Tanító Tanár!

Mi lesz a lemaradt, elakadt tanulókkal? Mi lesz a PISA-teszt által kimutatott funkcionális analfabétákkal, akiknek az aránya a 15 évesek körében 30%?
Ne hagyjuk őket elkallódni, történjen meg a tényleges felzárkóztatásuk!

Új, minőségmódszertan szerinti képzést indítunk pedagógusoknak, hogy hatékonyan sikerüljön elérni a tanulók látványos fejlődését és a lemaradásokat is behozni. Valójában az a legfontosabb, hogy minden közoktatási intézményben legyen legalább egy pedagógus aki ismeri ezt a speciális módszertant, hogy aztán továbbtaníthassa a kollégáinak, a gyerekek életminőségének javítása érdekében, ami egy teljesen új, a megváltozott fejlesztési igény stratégiája.

A képzés akkreditációja folyamatban van, de akinek nincs szüksége a kreditpontokra, hamarabb elvégezheti, természetesen azonos tartalommal.

A továbbképzés célja és lényege:

A továbbképzés pedagógusok kompetenciafejlesztése az értő és érthető beszéd - mint alapkészség - tanítására úgy az iskolaérettség elérése és a felzárkóztatás érdekében - az óvodapedagógusok, a tanítók, tanárok, logopédusok, fejlesztők - felkészítése a pontos hang - betű azonosítása formájában, az egyidejű beszéd és írástanításra, speciális finommotorikai készségfejlesztés  elsajátításával, kreatív, vizuális formavilág kialakításával a betű és számírás tanításában való jártassághoz.
A beszéd - beszédértés,  - írás tanulási nehézséggel - diszlexia, diszgráfia - küzdő tanulók  felzárkóztatására és a számok tanában való képesség elsajátítása a diszkalkulia megelőzésére és felszámolására. A magántanulók, a korai iskolaelhagyók, az integrált oktatásban lemaradó tanulók, a végzettség nélküli iskolaelhagyók felzárkóztatására való felkészüléssel a magánpraxis színvonalának emelésére.
A képzés tartalmazza az elakadásokat okozó szülő-gyerek-pedagógus közötti konfliktusok megoldására  való törekvést a mediációs technikák megismerését, továbbá a gyerekek érdeklődésének, képességeinek, értékeinek, munkamódjának feltérképezéséhez szükséges módszertan elsajátítását és mindennapi alkalmazását.

A képzést folyamatosan indítjuk, 60 órás és nagyon sok gyakorlati részt tartalmaz.

Üdvözlettel:

Tóth Erika

Oktatási Vezető

Logopédus, Minőségfejlesztés Mestertanár

www.ovisulinet.hu

70-22-88-764
 

Csoportos, intenzív beszédfejlesztés

Azzal a jóhírrel szolgálunk, hogy elindítjuk új, országos beszédfejlesztési programunkat amellyel nemcsak a logopédiai szempontból ellátatlan területekre visszük el a fejlesztést, hanem átfogó, minden gyerek számára elérhetővé tesszük azt, hogy elérhesse teljesítményének csúcsát.

Ennek érdekében csoportos, intenzív beszédfejlesztést tartunk óvodai csoportoknak és iskolás osztályoknak a beszédhibák kijavításának és az ékes beszéd elérésének érdekében.

Eredménye: Jelentősen javul a beszéd- és íráskészség - tehát az osztályzatok is jobbak lesznek -, sőt, az iskolai ünnepségek, színjátszó csoportok előadásainak élvezhetősége is.
 

Jelentkezni folyamatosan lehet az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. elérhetőségen!


Tóth Erika
Oktatási Vezető

 

SNI-sek beszédfejlesztése

Az SNI-sek (Sajátos Nevelési Igényű: autista, magatartászavaros, hiperaktív) gyerekek beszédfejlesztése speciális, de nagyon eredményes módszerrel lehetséges.Évek óta ezzel a módszerrel javítjuk az SNI-sek beszédképességét.

Egy példa:
6 éves óvodás nagycsoportos fiú - szakértői vélemény alapján SNI-s, autisztikus tünetekkel, súlyos beszédfogyatékos. Engem kért fel az önkormányzat a gyerek ellátására, amit október hónapban el is kezdtem, heti 2 alkalommal történő foglalkozással. Április hónapban ismételt vizsgálat a beszédvizsgálóban ahol megállapították, hogy hihetetlen eredményei vannak a gyereknek, gratulálnak mindkettőnknek és bármelyik iskolát választhatja a szülő, még logopédiai osztályba sem kell járnia fiának. És ez "csak" egy a sok-sok problémás gyerek beszédgyógyítására. Szívesen továbbtanítom módszereimet!
 
Tudjuk, hogy az autizmus kórkép felismerését sokszor a gyerek addigi beszédképességének a romlása mutatja. Ez általában a 2-2,5 év közötti időszakra esik. Aztán eltelik néhány év, a szülők kétségbeesve - és sokszor tehetetlenül - viszik csemetéjüket terápiáról terápiára. Mire az óvodában nagycsoportos lesz a gyerek "szakértői vélemény" bizonygatja, hogy  baj van vele. Az iskolában vagy integrációs oktatásban lesz része, vagy szegregáltan SNI-sekkel. Az előírt fejlesztéseket vagy megkapja, vagy nem és egyre inkább lemarad.

A logopédusok nem kaptak képzést az SNI-sek beszédfejlesztésének módszereiről, ezért munkájuk hiábavalóságnak tűnik amikor a különféle fegyelmezetlenségek, veszélyhelyzetek elhárítása az óra fő tevékenysége. A logopédusok nagyobbik hányada gondolja magában, hogy munkája eredménytelen és ez így nem mehet tovább...

Az SNI-sek speciális beszédfejlesztésének elsajátításához új képzést indítunk 30 órás időkeretben, hogy öröm - siker-  legyen a gyereknek, a szülőnek és a logopédusnak is a beszéd megtanítása.

Helyszín: Budakeszi SNI Krízisközpont.

Beszédfejlesztő tanárok és logopédusok jelentkezését várjuk!

A képzés ára 110.000,- forint, mely tetszőleges részletekben is fizethető.

Bankszámlaszám: 10918001-00000040-11510006
Közleményben kérjük feltüntetni a befizető nevét és az "SNI-sek speciális beszédfejlesztése" megnevezést.

Minden alkalomról a továbbképzési keretbe beszámítható igazolást adunk.

A tanfolyamokat folyamatosan indítjuk.

Tóth Erika Logopédus
Oktatási Vezető

Védelmező Szt. Katalin Fogazati és Beszédklinika Nonprofit Kft., Budapest

 

Stoke megelőzése és afáziájának gyógyítása

Tisztelt Kollégáink! Kedves Tagjaink!
 
Mindannyian tudjuk, hogy naprakész tudással kell rendelkeznünk, mert ha nem, akkor leír minket a szakma és tanítványaink, betegeink elpártolnak tőlünk.
Bizonyára sokan emlékeznek a fogszabályozó fogorvosok és a logopédusok együttműködésére épített tanfolyamomra, amit egy-két tanítványom igyekezett lemásolni, de "eredményeik", tapasztalat nélküli tudásuk, nem elégséges.
Új tanfolyamot indítok útjára ami a stroke megelőzését és következményes afáziáját - részleges vagy teljes beszédkiesés -  gyógyítja.
 
Évente ötvenezer ember betegszik meg stroke következtében, mortalitása - halálozási aránya - 65-70 %, a fennmaradó 30-35% -  mintegy 15 ezer ember -  sokszor maradandó beszédsérüléssel kénytelen tovább élni, mert nem kapott időben logopédiai ellátást.
 
A tanfolyam 30 órás, amely tartalmazza a megelőzéshez szükséges légzéstechnikát, ha kialakult az afázia, a korai és késői szakaszban a beszédindítás terápiáját, a grammatikai szintek fejlesztőanyagait és 10 óra gyakorlatot is amelyet eü. intézményben tölthetnek a tanfolyami hallgatók.

A tanfolyam végén Oklevelet kapnak a képzés elvégzéséről.

A tanfolyam díja 86.000,- forint, mely két részletben is fizethető.

A jelentkezés és tanfolyamindítás folyamatos.
 

Új képzések - művészi beszéd

A beszéd érték! A tiszta, érthető és mondanivalójában is gazdag szóbeli közléstől (beszéd) értékesebbek leszünk mi magunk is. Szívesebben - sőt néha ámulattal - hallgatnak ismerőseink, munkatársaink is. Könnyebben találunk munkát, előadásainkat élvezi a Tisztelt Közönség.
Ezt tanulni kell, de egész életünket meghatározva ez az egyik legjobb befektetés!

"JÓL SZÓLJ SZÁJ" 6 hónapos tanfolyam indul Budapesten amin kéthetente vasárnaponként fél napos elfoglaltsággal, intenzív beszéd- és kifejezőkészség fejlesztés történik.
A jelentkezést különösen azoknak javasoljuk, akik felvételi vizsgán vesznek részt, továbbtanulási szándékaik szerint a színészi, újságírói, tanítói, jogi, tanári hivatásokban.
Jelentkezni az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen lehet. A képzés díja 75.000,- forint, mely részletekben is fizethető.

A tanfolyamot csak jelentkezők esetén indítjuk.

"HANG VERSENY" Színjátszó csoportoknak (minden korosztálynak), vidéken is tartunk intenzív beszédfejlesztést előre megbeszélt időpontokban.
Jelentkezni lehet írásban az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen.
Tóth Erika Katalin programvezető

 

Új tanfolyam - HANG-REND

 HANG REND tanfolyam , logopédusoknak, tanítóknak, tanároknak és óvónőknek "Csoportos, intenzív beszédfejlesztés óvodáskorúak és iskolások beszédjavításához" címmel.

A résztvevő megtanulja minden hang pontos képzését (és annak helyét), a beszédritmus helyes kialakítását, a beszédértés lépéseit olyan módszerrel, mellyel csoportfoglalkozás keretében tudja az itt megszerzett tudásanyagot továbbadni a gyerekeknek.

A tanfolyam szükségességét az igazolja, hogy óvodáskorban csak a súlyos - jó esetben középsúlyos - beszédhibásokkal tudnak leterheltségük miatt foglalkozni a szakemberek.Ezért sajnos a beszédhibák jelentős része megmarad, s emiatt később figyelemzavaros, beszédértés-problémás, diszlexiás iskolások válhatnak a gyerekekből, melyet ennek a tanítási módszernek a segítségével gyorsan, sikeresen megoldhatunk Ha minden óvoda legalább egy óvónőt felkészít erre a feladatra (aki az összes csoportot tudja e módszerrel tanítani), hatalmas segítséget nyújt a leendő kisiskolásoknak! Az alsó tagozatos tanítók számára azért ajánlott, mert jelentősen megkönnyíti a HANG-REND az írás elsajátítását, sőt a hátrányos helyzetben élő és onnan továbbtanuló gyerekek felzárkóztatását is segíti. Tanároknak azért ajánlott, mert a felső tagozatosok, sőt a középiskolások között is sok a "szervült" olvasási és írási zavarral küszködő fiatal, s ha ezt nem sikerül végérvényesen kiküszöbölni,- továbbtanulási vagy szakmaelsajátítási akadályként élethosszig megmarad.

Tanfolyami idő: 60 óra

Tanfolyamaink folyamatosan indulnak.

(legalább 3 jelentkező esetén egyeztetett időpontban vidéken is megtartjuk a képzést.)

A tanfolyam ára: 156.000 Ft / fő !

Jelentkezés, információk:

Tóth Erika Katalin
programvezető logopédus
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 


Alapfogalmak
Bejelentkezés
Hírlevél beállítások